محلول ضد عفونی دست 250- 500- 1000 و 4000 سی سی

جزئیات محصول